Betoniarnia

Wizualizacja betoniarni - ekran sterowania silnikami
Wizualizacja betoniarni - ekran transportu kruszywa

Betoniarnia jest częścią linii technologicznej w zakładzie produkcyjnym kostki brukowej. Instalacja betoniarni składa się z:

  • zespołu silosów magazynujących
  • przenośników taśmowych wraz z układem ważenia
  • mieszalników wraz z dozownikami
  • wózka transportowego

Układ sterowania zbudowano w oparciu o sterownik PLC CQM1A firmy Omron, do komunikacji sterownika z obsługą służy kolorowy ciekłokrystaliczny panel NT 31 firmy Omron.

Wizualizacja betoniarni - ekran dozowania plastyfikatrów
Wizualizacja betoniarni - ekran wyboru receptury

Na panelu przedstawiono wizualizację wszystkich etapów produkcji mieszanki. Cały proces mieszania i dobór odpowiedniej ilości produktów odbywa się w sposób całkowicie automatyczny po zatwierdzeniu przez operatora właściwego rodzaju receptury. Receptury są zapisywane w pamięci sterownika i ich produkcja sprowadza się do wybrania odpowiedniego numeru receptury na panelu NT.

Wizualizacja betoniarni - ekran rozkładu wagi cementu
Wizualizacja betoniarni - ekran barwników i mieszalnika

Po wybraniu odpowiedniej receptury rozpoczyna się proces automatycznego naważania kruszywa i zasypu do mieszalnika . Przez cały proces ważenia wszystkie aktualnie mierzone parametry są wyświetlane na panelu. Mieszanie kończy się w momencie osiągnięcia przez wsad odpowiednich parametrów i kolejnym etapem jest przetransportowanie zarobionego cementu do silosów prasy. Do tego celu służy wózek transportowy poruszający się po prowadnicach wraz z podnośnikiem umożliwiającym zasyp do silosów na prasie.