Dystrybucja Węgla

Aplikacja jest przykładem komputerowego, zautomatyzowanego systemu sterowania i wizualizacji pracy obiektu przemysłowego. Komputer, współpracujący ze sterownikami PLC umieszczonymi bezpośrednio na obiekcie, steruje napełnianiem i opróżnianiem zbiorników z węglem według określonego algorytmu.

monitoring zbiornika węgla surowego

Ekran komputera umieszczonego w sterowni (w dowolnej odległości od sterowanych urządzeń) wyświetla schemat ideowy obiektu, złożonego z taśmociągów, zsuwnic, zbiorników z zasuwami i wag taśmociągowych. Stan każdego urządzenia (załączony/wyłączony/awaria) sygnalizowany jest umownym kolorem. Monitorowany jest poziom węgla w każdym silosie, a także ogólna masa surowca dostarczona do zbiorników oraz ilość węgla odebranego.

Wizualizacja dystrybucji węgla - monitoring szczegółowy

Posługując się myszką komputerową można uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji:

  • kliknięcie prawym przyciskiem myszki na dowolne monitorowane urządzenie (taśmociąg, zsuwnicę, zasuwę), wyświetla informację o stanie urządzenia. Kliknij OK aby zamknąć okno,
  • kliknięcie lewym przyciskiem w jedną z trzech wag taśmociągowych pozwala zobaczyć jak zmieniała się ogólna masa węgla dostarczanego bądź odbieranego w przeciągu ostatniego okresu czasu,
  • kliknięcie w przycisk Widok (nad zbiornikami) pozwala zobaczyć matrycę zbiorników z taśmociągami od góry. Taki w rzeczywistości jest układ osiemnastu silosów;
  • aby uzyskać zestawienie zasobów węgla w zbiornikach na chwilę obecną wystarczy kliknąć przycisk Zestawienie,
  • kliknięcie przycisku Zdarzenia wyświetla listę (dziennik) wszystkich działań podjętych przez program sterujący (załączenia i wyłączenia);
  • kliknięcie w przycisk Alarmy pozwala wyświetlić listę wszystkich alarmów i stanów zagrożeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. Okno z alarmami wyświetli się automatycznie w chwili zaistnienia nowego alarmu.