Kadrownica

Kadrownica przeznaczona jest do składania ram okiennych. Za pomocą kadrownicy możliwe jest składanie okien o wymiarach będących aktualnie w produkcji które zostały wcześniej zaprogramowane w układzie sterującym. Maszyna została tak skonstruowana aby zapewnić szybką zmianę wymiarów produkowanych ram i tym samym dostosowania się do bieżących potrzeb produkcyjnych. Zmiana profilu produkcyjnego trwa od kilku do kilkudziesięciu sekund i jest inicjowana naciśnięciem przycisku na panelu sterowniczym. Maszyna posiada 4 wielofunkcyjne głowice na których umieszczono niezbędne oprzyrządowanie takie jak : wiertarki, gwoździarki, pistolety kleju, kołkownice. Praca narzędzi odbywa się w sposób automatyczny z algorytmem zapisanym w pamięci PLC. Dodatkowo w celu dostosowania się do kilkunastu wymiarów ram okiennych maszyna posiada 3 osie które ustawiają się automatycznie po wybraniu typu ramy na panelu sterowniczym.

Zdjęcie Kadrownicy
Schemat Kadrownicy

W celu szybkiej detekcji awarii i nieprawidłowości występujących na maszynie układ sterowania posiada funkcję kontroli poprawności poszczególnych elementów na maszynie, wykryta usterka jest wyświetlana na panelu co pozwana na jej szybkie usunięcie. Panel operatorski służy do komunikacji obsługi z maszyną. Za pomocą panela możliwe jest monitorowanie pracy maszyny, obsługa w trybie ręcznym oraz wprowadzanie niezbędnych danych numerycznych

Wizualizacja Kadrownicy
Wizualizacja alarmu prubnego Kadrownicy
Logi systemu sterowania Kadrownicą

W trybie Alarmy można przeglądać listę alarmów zarówno aktualnie występujących jak i historie zdarzeń. Przy każdym zdarzeniu automatycznie zapisywana jest godzina wystąpienia, co ułatwia obsługę serwisową.