Podajnik Cegieł

Zadaniem układarki jest pobieranie elementów z taśmy i odpowiednie układanie według zadanego algorytmu. Po ułożeniu zadanej ilości warstw układ sterowania podaje sygnał na wózek transportowy i po podstawieniu pustego wózka kontynuuje cykl pracy. Ekran wyboru programu umożliwia obsłudze wprowadzenie rodzaju asortymentu będącego aktualnie w produkcji. Po naciśnięciu odpowiedniego pola z nazwą detalu maszyna automatycznie ustawia wszystkie parametry takie jak wymiary, ilość układanych warstw, dostosowując się do aktualnej produkcji. Na panelu sterowniczym możliwa jest także praca ręczna co jest pomocne przy pracach ustawiania i serwisowania maszyny.

Wizualizacja podajnika - ekran startowy
Wizualizacja podajnika - ekran szczegółowy

Po przejściu w tryb pracy automatycznej ukazuje się ekran wyboru sposobu układania warstw na wózku. Wszystkie wartości wymiarów detali zostają dobrane automatycznie. Funkcja programowania umożliwia ustawienie wszystkich niezbędnych parametrów dotyczących układanej warstwy. Dzięki zastosowaniu napędu falownikowego praca układarki jest płynna i nie powoduje uszkodzeń przenoszonych elementów.

Wizualizacja podajnika - ekran wyboru programu
Wizualizacja podajnika - ekran wyboru warstw