Stacja Mycia

Automatyczna stacja mycia umożliwia szybkie i precyzyjne wykonanie procesu technologicznego jakim jest mycie instalacji i zbiorników w zakładach przemysłu spożywczego. W procesie mycia wykorzystuje algorytm zapisany w pamięci sterownika który może być modyfikowany przez obsługę stacji.

Wizualizacja stacji mycia

Układ sterowania stacji mycia składa się z:

  • Programowalnego sterownika mikroprocesorowego OMRON CQM1H,
  • Programowalnego sterownika mikroprocesorowego OMRON CQM1H,
  • Terminala operatorskiego OMRON NT20S
  • Programu wizualizacji opartego o komputer PC
  • Szafy sterowniczej z elementami sterowania i zabezpieczeń
  • Układów pomiarowych i wykonawczych zainstalowanych na obiekcie

Sterownik mikroprocesorowy na podstawie zadanego algorytmu sterowania, danych odczytanych z wejść, wartości zadanych wprowadzonych z terminala lub stacji operatorskiej – wysyła sygnały sterujące do układów wykonawczych. Terminal służy do obserwacji aktualnego stanu systemu: położenia głowicy stacji mycia, stanu pracy i stanów awaryjnych urządzenia. Sterowania stacji mycia w trybie pracy ręcznej. Wprowadzania wartości zadanych oraz konfiguracji środowiska pracy stacji mycia poprzez wprowadzenie wartości zdefiniowanych w programie sterującym parametrów. Instalacja stacji mycia składa się z 3 zbiorników - wody , kwasu i ługu które napełniane są roztworem o odpowiednim stężeniu. Proces mycia odbywa się z według ściśle określonego algorytmu z uwzględnieniem wszelkich wymogów technologicznych uwarunkowanych procesem produkcji. Całość procesu nadzorowana jest za pomocą programu wizualizacyjnego zainstalowanego na komputerze PC. Za jego pomocą można kontrolować cały proces mycia oraz wprowadzać wszelkie parametry. Program składa się z ekranu przedstawiającego pracę stacji oraz zakładek - alarmy, zdarzenia a także zakładki logowania operatorów stacji.

Wizualizacja Ekran główny panela NT

-Ekran główny panela NT-

Wizualizacja Zbiornik wody

-Zbiornik wody-

Wizualizacja Pompy powrotu

-Pompy powrotu-

Sterowanie i programowanie stacji mycia odbywa się także za pomocą panela operatorskiego umieszczonego bezpośrednio na obiekcie. Panel ten posiada aktywny ekran obsługa odbywa się poprzez naciskanie odpowiednich przycisków wskazywanych przez napisy na ekranie panela.