Sterowanie Lakiernią

Układ sterowania lakiernią kontroluje prawidłowy przebieg procesu lakierowania elementów listew drewnianych. Jego zadaniem jest odpowiednie prowadzenie elementów w komorach lakierniczych oraz kontrola warunków klimatycznych wewnątrz komór. Układ sterowania składa się z:
- Programowalnego sterownika mikroprocesorowego OMRON CJ1M
- Falowników 3G3MV OMRON
- Terminala operatorskiego NT 21S
- Układów zabezpieczeń
- Układów wykonawczych
Urządzenie zostało zaprojektowane do kontroli procesu lakierowania na linii lakierniczej MSL1-F1 oraz MSL-F2 z możliwością pracy niezależnej obu linii lub pracy łączonej.

Wizualizacja Lakierni - ekran warunków klimatycznych
Wizualizacja Lakierni - ekran panelu operatorskiego

W układzie pracy lakierni pracuje 5 falowników połączonych ze sterownikiem za pomocą sieci RS 485. Podstawowe opcje sterujące pracą falowników dostępne są z poziomu panela LCD gdzie również wyświetlane są dane o wszystkich nieprawidłowościach w pracy lakierni.

Zdjęcie szafy sterowniczej lakierni
Zdjęcie szafy sterowniczej lakierni - zbliżenie